Özel Güvenlik Temel Silahsız Eğitim

  • 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu gereği bu eğitim 100 saatlik bir eğitimdir.
  • TC vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış 19 yaşından gün almış olmak,
  • En az ortaokul mezunu olmak,
  • Özel Güvenlik Meslek Yüksek Okulundan mezun olanlar bu eğitimden muaftırlar.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  • 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi
  • Fotoğraf(4 adet biyometrik fotoğraf {3,25×2,5 cm ebatlarında})
  • Diploma, öğrenci belgesi ya da yerine geçen belge fotokopisi
  • Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden ‘Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olur ‘ibareli sağlık raporu
  • İkametgah belgesi (İnternet çıktısı, Nüfus müdürlüğü ya da muhtarlık)
silahsiz guvenlik izmir ozel guvenlik kursu

Ön Bilgi iste