Güvenlik Görevlisi Nasıl Olunur?

temel silahli izmir ozel guvenlik kursu

Özel güvenlik görevlisi olmak için eğitimden önce gelen şeyler vardır. Göreviniz toplumu korumak olduğu için, insani değerleri yüksek, egosundan arınmış, toplumsal değerleri bilen ve ona göre hareket eden, bilinçli ve duyarlı olmak öncelikli şartlardandır. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen ve kariyerini en üst seviyeye taşımak isteyen arkadaşların, bunun ciddi ve sorumluluk gerektiren bir iş olduğunu bilmesinde fayda var. Bu bağlamda insani ve fiziki olarak kendisini yeterli gören arkadaşlar şirket bünyemizde evlerine en yakın lokasyondaki kursumuzda eğitimlerini alabilir ve bu saygın sektörün bir ferdi olabilirler. Gelin güvenlik görevlisi olmak için gereken şartlara değinelim.

temel silahsiz guvenlik

Özel Güvenlik Görevlisi Olma Şartları Nelerdir?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Silahsız güvenlik görevlisi olmak için en az 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Silahlı güvenlik görevlisi olmak için en az 21 yaşını doldurmuş olmak
  • Silahsız eğitim için en az ortaokul, silahlı eğitim için ise en az lise mezunu olmak şartı vardır.
  • Görev yapmaya engel olacak fiziksel veya mental bir rahatsızlığa sahip olmamak
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, insan kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
  • Kamu haklarından yasaklı olmamak.

temel silahli izmir ozel guvenlik kursu1

Özel Güvenlik Eğitimi Hakkında

Eğitimin içeriği nedir?
1. Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları
2. Güvenlik Tedbirleri
3. Kalabalık Yönetimi
4. Kişi Koruma
5. Uyuşturucu Madde
6. Genel Kollukla İlişkiler
7. Güvenlik Sistem ve Cihazları
8. Temel İlkyardım
9. Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı
10. Etkili İletişim
11. Silah Bilgisi ve Atış (Silahlı Eğitim alan özel güvenlik adayları bu eğitimi alacaklardır.)

Sınav Puanı nasıl hesaplanır?
Yazılı ve uygulama sınavı yapılmaktadır. Başarılı olmak için 60 puan alınması gerekmektedir.

Silahsız Temel Eğitim alan özel güvenlik adayları sadece yazılı sınava katılacaktır. Yazılı sınavında 100 soru yanıtlanacaktır. Her bir soru 1 puandır. 60 soru doğru yanıtlayıp 60 puan alınmalıdır.

Silahlı Temel Eğitim alan özel güvenlik adayları yazılı ve uygulamalı sınava katılacaktır. Yazılı sınavında 100 soru temel eğitimden, 25 soru silah bilgisi ve atış eğitiminden olmak üzere toplam 125 soru yanıtlanacaktır. Uygulama sınavında 15 m’den siluet hedefine 5 mermi atılacaktır. Her iki sınavdan ortalama olarak, 60 puan alınmalıdır. Soru puanları aşağıdadır.

Temel Eğitim soruları 100 soru her bir soru 1 puandır. (En az 50 puan alınmalıdır)
Silah bilgisi ve atış soruları 25 soru her bir soru 2 puandır. Uygulama Atışı 5 mermi her isabetli mermi 10 puandır. (En az 50 puan alınmalıdır)

Silahlı Temel Eğitim Puanı aşağıda tarif edildiği şekilde hesaplanmalıdır.

Sertifika Puanı = (Temel Eğitim Soruları + Silah Bilgisi ve Atış Soruları + Uygulama atışı ) / 2

Özel Güvenlik Hizmetlerinde istihdam edilecek personel 5188 Sayılı yasa gereğince temel eğitimi almak zorundadır. Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmak ve bu maksatla, kimlik kartı almak isteyen adayların mezuniyeti ve yaşı özel güvenlik görevlisi olmak için yeterli ise bu eğitime katılabilirler. Temel Güvenlik Eğitimi 13 gün sürmektedir. Silahlı Eğitim alacak özel güvenlik adayları ise ayrıca 3 gün Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi almaktadır.
Eğitimi tamamlayan özel güvenlik görevlisi adayları, Türkiye genelinde yapılacak sınava katılacak ve sınavda başarılı olmaları halinde İçişleri Bakanlığı’nın özel güvenlik eğitimi sertifikasını  alacaklardır.

silahsizdan silahliya gecis izmir ozel guvenlik kursu

5188 sayılı kanuna göre;

– Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir
işte çalıştırılamaz

-Özel güvenlik personeli greve katılamaz

-Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz

Bu Kanunda öngörülen adlî suçlar ve cezalar şunlardır:
a) Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişiler veya kuruluşların yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

b) Bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunan şirketlerin kurucu ve yöneticilerine, bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik birimi oluşturan kurum ve kuruluşların yöneticileri, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik eğitimi veren kurum ve kuruluşların yöneticileri, üç aydan bir yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu şekilde cezalandırılan kişiler, özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar.

c) Bu Kanunun 11 inci maddesine göre çalışma izni verilmeyen kişileri özel güvenlik görevlisi olarak istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yetkilileri, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu kişilerin silahlı olarak çalıştırılmış olması hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

d) Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticileri istihdam ettikleri her kişi için yüz elli gün adlî para cezası ile cezalandırılır.

e) Bu Kanunda belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik eğitimi verdiğini ilân eden veya reklam yapan kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticileri, altı aya kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

Güvenlik Görevlisi Nasıl Olunur?” yazısında bir düşünce

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir