Halka Açık Alanlarda Güvenlik 2

deltasguvenlik

Kamuya açık veya özel, devlete ait veya ticari hangi kurum olursa olsun güvenliği sağlamak için karşılaşabilecekleri zorlukların üstesinden gelmeleri gerekmektedir. Kamuya açık olmayan yerlerde güvenlik, yetkili kişilerin giriş çıkışları sıkı bir şekilde denetlenir, çevre ve ortam güvenliği sağlanır. Ancak, kamuya açık yerlerin, hem içeriden hem dışarıdan güvenliğini sağlayabilmek için karşılaştıkları farklı zorluklar vardır.

Alışveriş merkezleri, okullar, sağlık merkezleri ve stadyumlar gibi halka açık yerler iç ve dış güvenliği oluşturmak ve korumak için çeşitli önlemler alıp belirli proseslere uyarlar. Halka açık alanlarda giriş çıkış  kontrolünün sıkı yapılması gereken yerler vardır. Halka açık lavabolar, ofisler, yürüyüş alanları, parklar, alışveriş merkezleri, kamu kuruluşları gibi bir arada olan kamu alanları vardır. Az önce sayılan kamu alanı  sınıfındaki her yer büyük ihtimalle bir kere dahi olsa ziyaretçiler veya saldırganlar tarafından tehlikeye maruz kalmışlardır. Geçmişte sıkça bu alanlarda gerçekleşen saldırı, şiddet veya terör eylemi gerçekleşmiştir, günümüzde de bu tehditle hala karşı karşıyayız.

Terör tehdidi, kamunun oldukça dikkate aldığı bir konudur ve tehdit seviyesi dünya çapındaki güncel olaylar ile doğru orantılı olarak ilerler. Mal ve mülk sahibi olan kişiler, sahip oldukları arsanın kamuya açık olan kısımlarını ziyarete gelen kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Güvenlik, durumdan duruma değişen bir disiplindir ve herhangi bir kalıba sığdıramayız. Güvenliği sağlamak için oluşturulan programların çoğunun amacı, suç işlenme oranını, ortamdaki tehlikeyle doğru orantılı azaltmaya çalışmaktır. Bu nedenden dolayı en az 2 sebep yüzünden periyodik değerlendirme yapılması önerilir; birinci neden, tehlikenin olduğu yer zaman geçtikçe değişiklik geçirmiş olabilir. Bir diğer neden ise, teknolojinin hızla gelişmesi sonucu 3 sene önce bulunmamış olan çok daha yeni ve etkili çözümlerin üretilmiş  olmasıdır.

Tehlikenin olduğu ortamın değişim geçirmesi ve güvenlik teknolojilerinin ve yöntemlerinin oldukça hızlı gelişmesi nedeniyle, 3 yılda bir gerçekleşecek şekilde, tam kapsamlı değerlendirme yapılması ve bununla ilişkili olarak şart olması durumunda yenileme ve geliştirme uygulamalarının yapılması gerektiği düşünülmektedir. Halka açık alanlar için ortalama düzeyde koruma yeterli olmamalı, bununla beraber o yerler halk tarafından da emniyetli olarak algılanmalıdır. İnsanlar genellikle çok daha korunaklı olduğunu düşündükleri alışveriş merkezlerine gitmeyi seçerler.

Aileler de bu örnekte olduğu gibi çocuklarını korunaklı olduğunu düşündükleri okullara göndermeyi seçerler. Günümüzde hizmet sektörünün en önemli konularından biri emniyetin korunmasıdır. Hizmet sektörü, daimi müşterilerinin ve çalışanlarının güvenliğini korumak için çabalarlar. Güvenlik görevlisi bulundurmak en iyi emniyet yöntemlerindendir. Güvenlik görevlisinin kolay fark edilebilir olması oldukça önemlidir. Görevlerini verimli yapabilmeleri için ekipmanlarının eksizsiz temin edilmiş olması gerekir. Güvenlik görevlileri düzensiz ve sık aralıklarla park yerinin içinde devriye gezmelidir. Bu eylem, suçluların parkın hangi zamanlarda korunaksız olduğunu anlamalarını zorlaştırır

Kapalı devre güvenlik kameraları, suç eylemlerinin tespit edilmesine ve görüntülerin kayıt edilmesini sağlar. Kolay görünen bir güvenlik kamerası suçluların vazgeçmesine neden olabilir. Park alanlarını görüntülenmesinde gölgelerden, direklerden ve kolonlardan, park halindeki arabaların arasındaki boşluklardan, rampalardan ve duvarlardan ötürü bazı zorluklar yaşanabilir. Bir güvenlik önleminin faydası var olan koşullara adapte olmazsa azalır.

guvenlik

Doğru politikalar ve yöntemler tercih edilmeli, bu sayede personel duruma uygun davranabilmelidir. Müşteriler ve çalışanlar araçlarını park alanları veya otoparklara bırakırlar ve bu yerler büyük yer kaplamalarına rağmen buradaki yoğunluk işletmenin öbür alanlarına göre daha azdır. Yani bu alanlarda bulunan  insan yoğunluğu binanın içerisinde bulunan insan yoğunluğundan azdır, bu yüzden de park alanları suç işlenme oranı daha yüksek yerlerdir. Hırsızlığın olduğu yerler, diğer suçların işlenmesi için de yüksek bir  olasılık oluşturmuş olurlar.

“Bir güvenlik önleminin engelleyici olabilmesi için potansiyel bir suçlunun, suç işlemesini fiziksel olarak engelleyecek nitelikte tasarlanması gerekir.”
Park alanındaki önlemlerin yeterli düzeyde olup olmadığını anlamak için izlenecek en iyi yol güvenlik teftişi yapmaktır. Güvenlik teftişi ile tesisin zayıf noktalarını belirler, var olan güvenliğe karşı hangi tehlikelerin oluşabileceğini belirlenir. Eylemi önceden tahmin etmek, suçun önünü kesmek için mantıklı bir bakış açısıdır. Suçun gerçekleşmeden önce öngörülememesi o suçun işlenmeyeceği anlamını doğurmaz. Suçun o anda, orada ve o koşullarda tahmin edilemeyeceği anlamına gelir. Bir arsanın güvenliğini sağlamak için kusursuz güvenlik çözümü maalesef ki yoktur. Yüzde yüz verimli bir yöntem elde edilemez veya sağlanamaz ama başarılı bir güvenlik yöntemi sağlanabilir.

Güvenlik önlemleri aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrılır. Aktif güvenlik önlemleri, doğrudan bir kişinin müdahil olduğu ve özel ekipmanların kullanıldığı yöntemlerdir. Aktif güvenlik önlemlerine örnek verecek olursak, aktif olarak görüntülenen kapalı devre kameralar ve güvenlik görevlileridir. Pasif güvenlik önlemleri ise, çevre düzenlemesi aracılığıyla suçun engellenmesini sağlayan yöntemlerdir. Çevre düzenlemesi ile suç eyleminin önlenmesi, psikolojik ve çevresel faktörler olarak suçlunun davranışlarını kontrol etmeyi ve engellemeyi amaçlar. Örneğin Çevre Düzenlemesi ile parklarda karşılaşılabilecek tehdit unsurlarının doğru şekilde ele alınıp bu tehditlerin engellenmesi sağlanabilir.

sokak guvenlik

Çevre Düzenlemesi ile Suçun Engellenmesi Unsurları

1.Aydınlatma

Aydınlatma, park alanları için alınan etkili bir caydırma önlemidir. Yeteri kadar olan aydınlatma suç faaliyetleri için caydırıcıdır, psikolojik açıdan da suçlunun rahat bir şekilde görüneceğini düşünmesini sağlar. Diğer çevre düzenlemesi maddelerine, suç eylemlerinin azalmasına ve aktif güvenlik önlemlerine de oldukça katkıda bulunur.

2.Doğal Gözetim

Doğal gözetim, par alanının içindeki kişiler ve çevresindeki kişiler için var olan bir unsurdur. Sadece alanın içinde bulunan kişiler için değil bununla beraber  park alanının çevresinde veya alana bağlı olan binanın içerisindeki insanlar için de geçerli olan bir unsurdur. Park alanının etrafında yürüyen bir kişi olması ya da yürüyen ya da park alanının çevresindeki binalardan birinin balkonunda parkta olanları izleyen birinin olması o park alanının güvenliğini arttıran bir etkendir. Bu o park alanında yeterli gözetim olmasa bile oranın huzurunu sağlamak için yeterli olabilir.

3.Giriş-Çıkış Kontrolü

Bir suç eyleminin engellenmesi için giriş-çıkış kontrolü çok önemlidir. Park alanının çevredeki tehlikelerden doğru şekilde korunmasının sağlamak, alanın giriş-çıkış kontrolünün etkinliğini arttırır.

4. Levhalar ve grafikler

Park alanlarında doğru noktalara ve olması gereken yerlere konulan levhalar ve grafikler halkın gitmek istedikleri yeri bulmalarına yardımcı olur ve bir suçun ortasında kalma ihtimalinden korur. Ayrıca, alanın gözetim altında olduğunu belirten bir levha örneğin kamera levhası gibi ya da alanda devriye gezdiğini belirten bir levha, suçlu için caydırıcı etken olabilir.

5. Bölgesel Güçlendirme:

Bölgesel güçlendirme, kamuya açık alanları ve özel alanlar arasında bir sınır oluşturur. Bu sınırların amacı, olası bir izinsiz girme durumunda engelleyici etken olmasıdır. Bölgesel güçlendirme, arsada düzenleme yaparak ve ya işaretler, çitler kurarak elde edilebilir. Dışarıdan doğal gözleme de imkan verilmeli, çitler arasında düzenli boşluklar olmalı ve  çevre düzenlemesi belli bir yüksekliği geçmemelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir