Kamuya Açık Alanlarda Güvenlik 1

ozel guvenlik kamu

Günümüzde dünyanın çokça yerinde ve ülkemizin de içerisinde bulunduğu iç ve dış politik ve askeri koşulların yarattığı ortam ile paralel olarak artan terör eylemlerinin, bununla beraber ekonomik ve toplumsal koşulların da etkilediği giderek fazlalaşan suç işleme yönelimleri itibariyle hem diğer ülkelerde hem de ülkemizde duyulan güvenlik gereksinimi her geçen gün giderek daha çok artmakta ve bu gereksinimin sağlanması için de kamu otoritesi tarafından teknolojik imkânlardan en üst seviyede yararlanılmaya özen gösterilmelidir.

Ancak devletler tarafından bu yapılır iken elbette gerek adi suçlar yönünden gerekse de terör ve diğer örgütlü suçlar yönünden failler tarafından da gelişen teknolojilerden yararlanılmakta, hatta devletin kullandığı teknolojik imkânları yok edebilecek bazı teknolojik gelişmeleri de yakalayabilirler. Bu konu kimi zaman kısır döngü olarak da baza alınmaktadır, kamu güvenliğini sağlamak yükümlülüğünde olan kamu organları ile suç organizasyonu yapanların karşılıklı hamleleri birbirini izleyebilmektedir.

ozel guvenlik kamera

Kamu Binalarında Güvenlik

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun yükümlülüklerine göre özel güvenlik kuvveti bulunan ya da özel güvenlik şirketlerinden özel güvenlik görevlileri hizmeti satın alan tüzel kişilerin şirketlerinin giriş çıkışında ve tesislerinin giriş çıkışlarına, şirket binasının ve tesisin içindeki çeşitli noktalara konulan kamera cihazları aracılığıyla bu özel güvenlik görevlileri tarafınca görüntüler incelenmektedir, kaydedilmektedir ve bazı belli başlı zamanlarda korunmaktadır.

is yeri ozel guvenlik

İşyerlerinde Güvenlik

Alışveriş merkezleri haricinde mağazalar, lokantalar, benzin istasyonlar, kafeteryalar gibi küçük veya büyük işyerlerinden mahalle bakkallarına varana kadar çokça küçük işyerinde, oldukça fazla nüfusa sahip olan bölgelerdeki konut ve sitelerden oldukça az daireye sahip olan apartmanlara kadar çokça binada ve direkt dairelerin kendi giriş kapılarında, ve hatta ibadethanelerde bile kamera sistemlerinin bu şekilde kurulup görüntü kaydı yapılmasıyla karşılaşılmaktadır. buradaki gibi sebeplerden dolayı güvenlik kamerasının kullanılmasının dışında bazı şirketler üretim alanında işin kalitesini inceleme, çalışanları kontrol etme ve denetleme gibi amaçlarla da güvenlik kamerası yöntemini kullanmaktadır.

Son yıllarında  tüketim merkezleri olarak anılan alışveriş merkezlerinde, güvenlik başlığı altında çıplak gözle bakıp kabaca sayıldığı zaman bile çok sayıda kameranın sürekli kayıt yaptığı gözlemlenmektedir. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun yükümlülüklerine göre özel güvenlik kuvveti bulunan ya da özel güvenlik şirketlerinden özel güvenlik görevlileri hizmeti satın alan tüzel kişilerin şirketlerinin giriş çıkışında ve tesislerinin giriş çıkışlarına, şirket binasının ve tesisin içindeki çeşitli noktalara konulan kamera cihazları aracılığıyla bu özel güvenlik görevlileri tarafınca görüntüler incelenmektedir, kaydedilmektedir ve bazı belli başlı zamanlarda korunmaktadır.

guvenlik kamerasi

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi

1. Bölge Görüntüleme Sistemi:

Bu sistem neleri içerir; yerleşim alanlarını kapsayan ve genel olarak kamunun sıkça olduğu sokak, meydan, park, cadde ve bazı önemli kavşaklar, yol birleşimleri ile yerleşim alanına giriş ve çıkış noktaları gibi halka açık yerlere kurulan bir düzenek üzerine belirlenen adette hareketli ya da sabit kamera cihazlarının monte edilmesi ve kameranın görüş alanına dahil olan tüm görüntülerin, kameranın ait olduğu kurumun merkezine aktarılması ve bunların belirlenmiş sürelerce saklanması işlemleri yapılmaktadır.

Bölge görüntüleme sistemlerinde kameraların görüş alanı kapsamına giren tüm görüntüler cisim ve kişiler kaydedilmektedir. Bu bakımdan haklın o bölgede durması, beklemesi, yürüyüp geçmeleri, bank ve benzeri bir şeyin üzerine oturmaları tarzında görüntüler ile karşılıklı konuşan iki kişi veya sarılan iki kişi görüntüleri ve bununla beraber kavga eden insanlar, kişilerin darp etme ve ya edilme görüntüleri, gasp, hırsızlık, yankesicilik gibi suç unsuru sayılabilecek hareketler ile trafik kazası gibi farklı görüntülerin tamamı ayırt edilmeden kaydedilmektedir.

2. Hız Ölçüm Sistemi:

Bu elektronik yöntem halk tarafınca radar olarak ifade edilir, bu hız ölçüm sistemiyle hem şehirlerarası hem de şehir içi yollara konulan sabit veya araç içerisine monte edilmiş gezdirilebilir elektronik hız ölçüm cihazları yardımıyla o bölgeyi kullanan araçların hızlarının ölçülmesi ve o bölgede geçerli olan hız sınırını aşan araçların tespit edilmesi gibi işlemler yapılmaktadır. Bu sistemin uygulanmasındaki başlıca amaç, ilk olarak araçların oldukları bölgelerdeki belirlenenmiş hız limitleri içerisinde kullanılmasını sağlamak ve bu kurallara uyulmaması sonucunda caydırıcılık oluşturulması için olması gereken hızlarda araç kullanmayı alışkanlık haline getirebilmek olup, buna ek olarak geçerli olan hız limitlerini aştığı sonucuna varılan sürücülere yönelik limit hızı aşma para cezası vermek, aşılan hızın oranına göre belli idari para cezaları uygulanır.

3. Plaka Tanıma (Algılama) Sistemi:

Plaka tanıma sistemine dahil olarak hem şehirlerarası yollara hem de şehir içi yerleşim alanlarındaki yollara konulan kamera sistemleri aracılığıyla o yerden geçen araçların hem görüntülerinin hem de ile plaka bilgilerinin tanınması ve daha sonrasında da merkeze bağlı olan sistemden algılanan plakanın bilgi tarama işlemi yapılır ve araç çalıntı mı, yoksa herhangi bir nedenden dolayı arama talebi var mı ya da bunların dışında sisteme kayıtlı araç modeli araç rengi gibi özelliklerin sistemle uyuşup uyuşmadığının tespiti sağlanmaktadır.

Bu sistemlerde genellikle hedef alınan görüntü araç plakası, araç rengi modeli olur fakat bunların yanı sıra aracın ön tarafında oturan kişilerin, arkasında oturan kaçırılan gibi buna benzer durumlardaki kişilerin görüntüleri kaydedilmektedir.

4. Kırmızı Işık İhlâl Sistemi:

Kırmızı ışık ihlali sistemi şehir içi yollarda yerleşim alanlarında trafik düzenini sağlamak için kurulmuş bir trafik ışığı sistemidir. trafik ışıkları entegre olarak çalışır ve kırmızı ışıkta durmayıp bu kuralı ihlal eden aracın anında mobese tarafından ihlal fotoğrafları alınır. kırmızı ışık ihlalini tespit eden bu sistem, ihlal anında araçların arka kısımlarının görüntülerini alır, yapılan tespitin sonucunda aracın plaka tespitinden ışık ihlali sebebiyle idari para cezası uygulanır. hakkında arama kararı çıkmış ve kaçış halinde olan suçluların kırmızı ışığı ihlal etmesi durumunda yakalama işlemlerinin kolaylığı sağlanır, alana hemen birimler gönderilir.

5. Yakın Gelecekte Öngörülen Gelişmeler:

Yaşadığımız çağda teknolojik ilerleme giderek hız kazanmıştır, bu nedenle, bilhassa gelişmiş ülkelerde daha önce bahsettiğimiz sistemlerden elde edilen verim ve verilerden daha çok çıkarımda bulunma yönünde gelişmeler görülmekledir. İşte bu boyutta devreye Emniyet Genel Müdürlüğü girmektedir, bazı projeler üzerinde çalışılmaktadır. Bu projelerden en önemlisi Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından başlatılan “Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerinden (KGYS) Elde Edilen Video Görüntülerinden Anlamlı Sonuçlar Çıkarmaya Yarayacak Akıllı Destek Yazılımlarının Geliştirilmesi” konusunu içeren çalışmadır.

KAMUYA AÇIKALANLARDA KAMERA İLE YAPILMASI HEDEFLENEN ANALİZLER:

  • Tanımlanmış kişisel verilere göre ayrım yaparak aranan şahsı bulma veya eşkal tespiti yapma. Bir veya daha fazla kamerada işaretlenmiş şahsın, diğer kamera görüntülerinde aranması.
  • Canlı görüntü üzerinde işaretlenen kişinin kamera ile otomatik takip edilmesi.
  • Belirli bölgelere insan girişi olması durumunda alarm oluşturulması.
  • Tek bir kameranın görüş alanında belirli bir alanda toplanan insan sayısının tespiti ve belirli bir sayıyı aşması halinde alarm oluşturulması.
  • Tanımlanan araç özelliklerine göre arama yapılabilmesi.
  • Örnek görüntü üzerinden olacak şekilde bir veya daha fazla kameradan işaretlenmiş aracın diğer kamera görüntülerinde aranması.
  • Belirli bir bölgeden geçen araç sayısının belirlenmesi.
  • Canlı görüntü üzerinde işaretlenen aracın yakınlaştırılarak kamera ile otomatik takip edilmesi.
  • Bir veya daha fazla kameradan işaretlenmiş bölge içerisindeki nesnenin diğer kamera görüntülerinde aranması.
  • Şüpheli paket, kutu, bavul gibi ebadı belirlenmiş nesneler için alarm oluşturulması.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir