Okulda Güvenlik Nasıl Sağlanır ?

okulda güvenlik

Okullarda güvenli bir ortamın sağlanması eğitim sürecinin sağlıklı ilerlemesi için oldukça önemli bir faktördür. Güvenli bir okulu genel olarak tanımlayacak olursak, öğrencilerin, öğretmenlerin, personelin ve ziyaretçilerin hiçbir tehdit ile karşılaşmadan birbirleriyle güvenli iletişim kurabilmelerine olanak sağlamaktır. Okulun güvenliğini sağlamak hem öğrenciler hem veliler hem de yönetim açısından önemli bir unsurdur.

guvenlik kameralari

Okulda Güvenli Ortam Nasıl Sağlanır ?

Okullarda her şeyden önce kriz planı yapılmalıdır. Acil durumlarda AFAD vb. kuruluşların tavsiye ettiği önlemler haricinde, okul yönetiminin dijital ve birbirine bağlı teknolojik güvenlik ağı da kurulmalıdır. Güvenlik kameraları, ortamı kontrol altında tutabilmek, gözlemleyebilmek, kayıt altına alabilmek ve olası bir kötü durumun oluşmasında caydırıcılık etkisine sahip önemli bir araçtır. Bu yüzden kameralar sürekli takip edilmeli ve bakımlarına önem gösterilmelidir. Deprem ve sel gibi doğal afetlerde, büyük şehirlerdeki kalabalık okullarda risk daha yüksektir. Çünkü öğrencileri yönlendirmek güçleşir. Ancak gelişmiş teknolojilerden faydalanarak bu riskleri ve oluşabilecek hasarları en aza indirgeyebiliriz. Bu alanda kullanılan teknolojilere örnek olarak;

 • Bina içi acil iletişim sistemi
 • Çağrı butonlu çift yönlü interkom sistemi
 • Mobil uygulamalar gibi sistemleri gösterebiliriz.

Örnek verilen sistemler her ne kadar başarılı olsa da, okulda güvenli ortamı sağlamak için kesinlikle güvenlik görevlisine ihtiyaç duyulmaktadır. Okullarda yasal yetkileri bulunan, sertifika sahibi ve eğitimli görevliler mutlaka bulunmalıdır. Okulun güvenliği; görev bilinci olmayan, olası durumlarda tehlikeyi gideremeyen, yalnızca kapıda biri olsun diye görevlendirilen vasıfsız kişiler tarafından değil, özel güvenlik sistemlerine ve gelişen teknolojiye hakim, yaptığı işin önemini kavrayan güvenlik görevlileri tarafından sağlanmalıdır.

silahsiz guvenlik izmir ozel guvenlik kursu

Okulda Güvenlik Görevlisinin Görevleri ve Yetkileri Nelerdir ?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu özel güvenlik görevlisinin çalışma talimatlarına göre;

 1. Okul içerisinde gerçekleşen herhangi bir olaya karşı önce kendi can güvenliğini sağlamak koşuluyla müdahale etmeli ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmelidir. Kolluk kuvvetleri gelene kadar durumu kontrol altına alıp olaya dahil olan şahısları tespit etmeli ve olayın konusunu öğrenmelidir.
 2. Okulun zaman çizelgesine uymalı ve olması gereken saatlerde görevinin başında bulunmalıdır.
 3. Güvenlik görevlileri okul giriş ve çıkışlarını ”Ziyaretçi Kayıt Defteri” ile sürekli kaydederek takip etmeli ve kontrol altında tutmalıdır. Okula gelen ziyaretçiler, ziyaretçi defterine kaydını yaptıktan sonra hangi birimle ne konuda görüşecekleri tespit edildikten sonra ilgili birime iletilmelidir. Görüşme talebi kabul edilirse misafir girişi kartı verilerek okula alınmalıdır.
 4. Görevini yerine getirirken her zaman nezaket kuralları çerçevesinde hareket etmelidir. Öğrencilerle veya başka kişilerle gereksiz tartışmaya girmeyerek olumsuz durumları nöbetçi müdür yardımcısına bildirmelidir.
 5. Okul ve çevresinde insan sağlığını tehdit eden zararlı maddelerin satılıp satılmadığını tespit etmeli. Tespit edilmesi durumunda okul yönetimine ve kolluk kuvvetlerine derhal haber vermelidir.
 6. Okulda bulunan güvenlik görevlileri, kantinde, bürolarda, merdivenlerde ve yemekhanelerde oturmamalı ve öğrencilere her zaman iyi örnek teşkil etmelidir.
 7. Okulda bulunun turnike, kameralar, x-ray cihazı gibi sistemlerin her zaman kontrolünü sağlamalı ve çalıştığından emin olmalıdır.
 8. Velisi yanında olmayan ya da herhangi bir izni olmayan öğrencilerin okul bahçesinden çıkmasına izin vermemeli, çıkması halinde nöbetçi öğretmene veya nöbetçi müdür yardımcısına derhal durumu bildirmelidir.
 9. Kıyafetleri her zaman temiz ve ütülü olmalıdır.
 10. Yemek saati gibi zorunlu şeyler olmadıkça yerini bir başka çalışana emanet etmemelidir.
 11. Okulda bulunan yangın söndürme aleti ile yangın söndürme musluklarının yerlerini ve nasıl kullanacağını bilmelidir. Ayrıca sigorta, elektrik, su ana vanasının  bulunduğu yerleri öğrenip, sürekli olarak kontrollerini sağlamalıdır.
 12. Okuldaki güvenlik görevlisi aynı zamanda okulda gerçekleştirilen sosyal ve sportif etkinliklerin güvenliğinden de sorumludur.
 13. Okul önünde, korkuluklarda veya duvar kenarlarında satış yapan seyyar satıcıları tespit edip, nöbetçi müdür yardımcısına bildirmelidir.
 14. İş, talimat ve tedbirlerine harfiyen uymalı ve kendisine teslim edilmiş olan donanımı doğru bir şekilde kullanıp korumalıdır.
 15. Güvenlik görevlileri, görev yaptıkları okulda okul kolluk görevlisi mevcutsa onunla koordine şekilde hareket etmeli eğer kolluk görevlisi yoksa okuldan sorumlu güvenli eğitim koordinasyon görevlisiyle okulun güvenliği konusunda sürekli irtibat halinde olmalıdır.

özel güvenlik sınav harcı nasıl yatırılır

Kampüslerde Güvenlik Görevlilerinin Görev ve Yetkileri Nelerdir ?

1-) Görevliler özel izni olmayan hiçbir satıcı ve pazarlamacıyı kampüs içine almamalıdır.

2-) Kampüs girişinde yapılacak kontrollerde, ruhsatlı dahi olsa silahlı olarak kampüse girişe müsaade etmemelidir. (Görevli olarak gelen kolluk kuvvetleri hariç) Silahı yazılı bir şekilde kaydedip teslim ve emanet almalıdır. Ruhsatsız olduğu anlaşılan silahlar için ise dekanlık ve kolluk kuvvetlerine bilgi vermelidir.

3-) Güvenlik görevlileri, üniversite ve mensuplarına yönelik yapılan her türlü gasp, saldırı, tehdit ve sabotajlara engel olmak adına, yönetimce verilen talimatlar doğrultusunda detektör ile üst araması yapma hakkına sahiptir.

4-) Kampüse giriş için, serbest giriş kartı bulunmayan araçlar kontrol edilip, kimlik ya da ruhsat alınıp misafir giriş kartı verildikten sonra içeri alınmalıdır.

5-) Güvenlik görevlileri, kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, yapılan aramalar sırasında suç ve teşkil eden veya tehlike oluşturabilecek aletleri emanet alabilir.

6-) Öğrenciler, ziyaretçiler ve çalışanlar tarafından okulun demirbaşlarına zarar verilmesini engellemelidir.

7-) Görev yaptığı alanda terkedilmiş veya bulunmuş bir eşyayı hiçbir tehdit unsuru yoksa kayıt altına alarak emanet alabilir ve yetkili kişilere teslim edebilir.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAK İÇİN ŞARTLAR

Özel güvenlik görevlisi olmak için yaşadığınız ilde bulunan sertifika verme yetkisi bulunan bir kurumdan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almalısınız. Bunun ardından her sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ÖGG sınavına girip başarılı bir şekilde geçmelisiniz. Bu sınav senden 6 kez yapılmaktadır ve sınavdan en az 60 puan almalısınız. Silahlı ve silahsız olmak üzere iki çeşit güvenlik görevlisi vardır. Bu ikisi için de aranan şartlar farklıdır.

Silahsız özel güvenlik eğitimi için;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 18 yaşını doldurmuş olmak
 • En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak
 • Doktor onaylı ” silahsız özel güvenlik görevlisi olabilir ” sağlık raporu almak

Silahlı özel güvenlik eğitimi için;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 21 yaşını doldurmuş olmak
 • En az lise mezunu olmak
 • Doktor onaylı ” silahlı özel güvenlik görevlisi olabilir ” sağlık raporu almak

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI

 • Bankalar
 • Eğitim Kurumları
 • Hava limanları,
 • Alışveriş merkezleri,
 • Tren istasyonları
 • Terminaller
 • Hastaneler
 • Toplantı salonları
 • Miting alanları
 • İşyerleri
 • Özel yaşam alanları/siteler
 • Kamu binaları gibi alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir