Özel Güvenlik Sertifikası Nasıl Yenilenir?

security

Özel Güvenlik Belgesi Yenileme Nedir? Özel Güvenlik Sertifika Yenileme Nasıl Olmaktadır?

Özel Güvenlik Sınavına Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi alınan ilin dışında girilebilir mi?

Özel Güvenlik Sertifika Yenileme Eğitimi hangi ilde alınmış ise, özel güvenlik sertifikası sınavına da eğitimin alındığı ilde girilmesi gerekir.

Özel Güvenlik Belgesi Yenileme Aldıktan Sonra Kimlik Müracaatı Yapılırken Kimlik Harcı Yatırılacak Mı?

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11’inci maddesi hükmünce çalışma izin belgesi süresiz olduğundan özel güvenlik belgesi yenileme kimlik harcı bir defaya mahsus yatırılacaktır.

Eğer Kimlik Harcı Yatırılmayacak İse Daha Önce Yatırılan Harçlar Ne Olacak?

Özel Güvenlik Sertifika Yenileme eğitimi sonunda ikinci defa yatırılan harç bedellerinin iadesi işlemi Valilikler tarafından takip edilir.

Özel Güvenlik Belgesi Yenileme Eğitimi 5 Yıl Sonunda Da Devam Edecek Mi?

Özel Güvenlik Sertifika Yenileme eğitimi devam etmektedir. Çünkü 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanunun 11.maddesinde değişiklik yapılarak çalışma izin belgesi süresiz hale gelmiştir. Ancak Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 34’üncü maddesi “Özel güvenlik görevlileri ile yöneticiler kimlik kartlarının yenilenebilmesi için beş yılda bir yenileme eğitimi alır.” ibaresi de özel güvenlik sertifikası yenileme için konmuştur.

Özel Güvenlik Kimlik Yenileme için Hazırlanması Gereken Belgeler Nelerdir?

Özel güvenlik belgesi yenileme için hazırlanması gereken belgeler  :

  • Diploma fotokopisi ve aslı gerekir.
  • Kamu haklarından yasaklı olmadığına ve sabıka kaydının olmadığına dair belge gerekir.
  • İkametgah belgesi (Nüfus müdürlüğünden ya da muhtarlıktan alınabilir)
  • Tasdikli Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • Güvenlik Kimlik Kartı Fotokopisi
  • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf (3,25×2,5 cm ebatlarında)
  • Silahlı ya da silahsız güvenlik temel eğitimi sertifikası’ nın ibrazı hazırlanmalıdır.

Özel Güvenlik Sertifikası Nasıl Alınır?

Özel güvenlik belgesi yenileme eğitim kurslarına kayıt yaptırmak için özel güvenlik kimlik yenileme ön kayıt formunu doldurmak gerekir.

Genel Kolluktan Emekli Olanlarla Özel Güvenlik Meslek Yüksek Okulundan Mezun Olanlar Da 5 Yılda Bir Yenileme Yaptırmak Zorunda Mıdır? Neden?

Evet, genel kolluktan emekli olanlarla özel güvenlik Meslek Yüksek Okulundan mezun olanlar da 5 yılda bir yenileme yaptırmak zorundadır. Çünkü yenileme eğitiminin nedeni edinilen ve edinilecek bilgileri güncellemek ve mesleki yeniliklerden haberdar olmak içindir. Özel güvenlik eğitim sonucunda yapılan sınavlarda alınan puanlar özel güvenlik sertifikalarına işlenir. Özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve iş akitleri korunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir