Poligon Eğitimi

poligon deltas

Poligon Eğitimi Temel Atış Teknikleri

Duruş

Poligon eğitiminde doğru bir duruş, vücudu gerilimi en aza indirerek, atış tekniklerinin en rahat uygulanabileceği bir şekle getirmektir. Ayaklar bir omuz genişliğinde açık, vücut ağırlığı iki ayağa eşit dağıtılmış, dizler kilitli olmalıdır. Vücudun atış pozisyonunda durması ve silahın hedefe yöneltilmesi ile doğrudan ilgisi olmayan bütün kasların gevşek bir vaziyette olması gerekir. Kasların gergin olarak tutulması zamanla yorgunluğa dönüşerek sonraki atışlarda titremenin artmasına neden olabilir.

Bu sebeple kaslar sadece vücudu dengede tutarak, nişan hattını oluşturma ve patlama esnasında silahın kontrolünün devamını sağlayacak kadar gergin olmalıdır. Omuzlar, kalça ve ayak ekseniyle aynı düzlem üzerinde olmak üzere hafifçe geriye yatırılmalıdır. Omuz kasları doğal rahatlığı içinde bırakılarak, düşürülmemeli ve yukarı doğru çekilmemelidir. Kollar kasılmadan, eşit ve doğal şekilde ileriye uzatılmalı, dirsek bükülmemelidir. Tabancayı tutan kolun omuz ile birleştiği nokta, dirsek, bilek ve tetik parmağına kadar devam eden düz bir hat oluşturulmalıdır. Kafa, hedefe yönelmiş tam bir hassasiyet içerisinde? vücut, dengesini koruyabilmesi için tabii vaziyette, yani sağa, sola, öne, arkaya eğik olmadan, tamamen hedefe dönük şekilde nişan alınmalıdır.

Tutuş

Poligon eğitiminde kabza kavrama pozisyonu atıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel olarak, kabzayı tutacak elin başparmak ve işaret parmağı “V” şekline getirilerek kabza arkadan tam olarak kavranır. Sağ başparmak kabzanın sağına, kabzaya baskı yapmayacak şekilde yapıştırılır, işaret parmağı tetik korkuluğunun üzerinde, diğer üç parmak ve el ayası ile başparmağın en alt etli kısmı ile kavranır. Tetik parmağı, tabancayı tutan elin diğer bütün adalelerinden bağımsız olarak hareket ettirilmelidir.

özel güvenlik atış eğitimi

Nefes

Normal nefes alıp verme sırasında vücuttaki salınım nedeniyle kollarda oynama olur. Silah hedefe doğrultulurken alınan nefesin üçte ikisi verilir. Ciğerlerde kalan hava, vücudun ihtiyacı olan oksijeni sağlayacak yeterliktedir. Tetik düşürmek için en uygun zaman, nefesin üçte ikisi verildikten sonra vücudun hareketsiz kalabileceği 6¬8 saniyedir.

Nişan Alma

Atış temel teknikleri içerisinde en önemli faktör, doğru nişan almaktır. Göz, gezin ortası, arpacığın silme tepesi ve hedefin alt kenar orta noktasından geçtiği varsayılan hayali çizgiye nişan hattı denir. Atıcı, hedefte nişan noktasının alt kenar ortasına nişan alarak tetik düşürmelidir. Silah kavrandığında “gez” arpacığa göre daha kontrol edilebilir yerde olduğundan, nişan alma sırasında en önemli unsur arpacıktır. Arpacığın üst kenarı, gezin üst kenarı ile aynı seviyede tutulmalı ve arpacık, gez içerisinde her iki tarafında eşit mesafe kalacak şekilde ortalanmalıdır. Atıcının atışa başlarken, arpacığı gez içerisine doğru yerleştirmemesi veya arpacık yerine hedefe bakması sonucunda açısal hata ortaya çıkar.

Bu da vuruşların hedef bölgeden uzak bir noktaya toplanmasına neden olur. 25 metreden yapılan bir atışta, gez ¬ arpacık hizalamada yapılacak 1 mm.lik hata, hedefte 25 cm.lik sapmaya neden olabilir. Nişan hattını oluşturan gez, arpacık, hedef aynı düzlem üzerinde fakat farklı mesafelerde üç ayrı noktadır. Göz yapısı gereği aynı düzlem üzerindeki farklı cisimleri aynı netlikte göremeyeceği için odaklandığı noktayı net, diğerlerini flu görür. Silah üzerinde gez ve bulunduğu yer itibariyle hedef sabittir. Bu nedenle nişan hattında konumu değişebilecek olan arpacığın kontrol altında tutulabilmesi için net görülmesi, gez ve hedefin net görülmesine oranla daha önemlidir. Atıcı, kolunun veya bileğinin en küçük bir hareketi ile her an gez içerisindeki konumu değişebilecek arpacığı net görebilmek için, zihinsel olarak da arpacığa odaklanmalıdır. Atış esnasında gez ve arpacık net, hedef flu (bulanık) görülmelidir.

silahli özel güvenlik eğitimi

Atış Gözünün Tespiti: Nişan alınırken iki göz de açık olsa, aslında bir tek gözle nişan alınmaktadır. Nişan alınan göze “atış gözü”, diğer göze “yardımcı göz” denir. Atış gözünün hangisi olduğunu tespit etmek için, iki göz açık olduğu halde hedefe nişan alınır. Ancak nişan alınırken gözün odak noktası arpacıkta değil, hedefte olmalıdır. Daha sonra silah hareket ettirilmeden sol göz kapatılıp, sağ gözle nişan alınarak nişan hattının bariz bir şekilde bozulup bozulmadığı kontrol edildikten sonra, bu defa hiçbir şekilde hareket ettirilmeden sağ göz kapatılıp sol gözle nişan alınır ve nişan hattının durumu kontrol edilir. Nişan hattı kontrol edilirken hangi gözle nişan hattı bozulmamışsa, o göz atış gözü, diğer göz ise yardımcı gözdür.

Teknik Düşürme

Kabzayı kavrayan el işaret parmağının tırnak ile ilk boğum arasında kalan bölümü, tetik korkuluğuna temas ettirilmeden tetiğin merkezine gelecek şekilde uç kısmına yerleştirilir ve tetik parmağının bağımsız hareketiyle çekilir. Tetik parmağı ancak kabza iyi kavrandığı takdirde en iyi yerini bulur. Tetik düşürme, nişanın doğru alındığı, konsantrasyonun en yoğun, vücut salınımının en az olduğu anda yapılmalıdır. Tetiğin fazla baskı gerektirmeden hareket ettirilerek istinat boşluğunun alınması ile tetik çekme işlemi başlar. Tetiğin artan bir baskı ile, geriye doğru, düzgün ve kesintisiz bir şekilde ezilmesi tetik düşünceye kadar devam ettirilir. Tetik düşürüldükten sonra hemen bırakılmamalıdır.

Silah ateşlendikten sonra nişan hattını bozmadan, gez-arpacık hizalaması ve arpacığın gez içerisindeki konumu izlendikten bir iki saniye sonra tetik yavaşça bırakılmalıdır. Tetik ezme işleminin sonuna doğru atıcının patlama ve geri tepme beklentisi sonucu oluşan stres ve kaygı? ani reflekslere sebep olmakta, hatta ateş etmeden önce irkilme, gözleri kapama vb. davranışlar ortaya çıkabilmektedir. Bu durum poligon eğitiminde atışlarda başarısızlığa neden olduğundan patlama sesi normal karşılanmaya çalışılmalıdır.

silahsizdan silahliya geçiş eğitimi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir