KALABALIK YÖNETİMİ

GRUP: Birbirleri ile ilişkide bulunan, birbirlerinin varlığını dikkate alan ve aralarındaki bazı ortak yönlerin farkında olan birden fazla insandır.

 • Ortak bir amaç vardır.
 • Kendi aralarında etkileşim vardır.
 • Liderleri vardır.

Ör -1: Aile, arkadaş, toplumsal grup…

Ör.2 : Hayvanat bahçesinde aslan kafesine bakan insanlar grup değil, seyirci kalabalık özelliğindedir. Ancak, aslanın kafesten biran için çıktığını ve bu insanların aslandan kurtulmak için yakındaki bir büfeye sığındıklarını düşünelim. Bu durumda grup oluşturmuş olurlar. Çünkü:

 • Hepsi ortak bir korkunun farkındalar
 • Kurtulmak için birlikte hareket ederler
 • Bir kişinin yönlendirmeleri( lider) ile ortak önlemler alırlar.

GRUP DİNAMİĞİ: Grup içinde çalışmakta olan, grubun veya grup üyelerinin davranışlarını belirleyen etkenleri, birbirlerinin varlığından haberdar olan grup içi enerjidir. Yani grup içinde her bireyin davranışı veya davranışları ,örgütlenmeleridir.

 • Hareket halindedir.
 • Aktiftir
 • Canlılık ifade eder.

DAVRANIŞ VE KAYNAKLARI:

 1. Doğuştan gelen davranışlar; Doğmadan önce içgüdüler, refleksler
 • Öğrenme ürünü değildir.
 • Doğuştan gelir
 • Sağlıklı olmak şartı vardır
 1. Sonradan kazanılan davranışlar; Doğuştan sonra kazanılan davranışlardır.
 • Etkileşim ve yaşantı sonucu ortaya çıkar
 • Bilgi, beceri, tutum vb. sonradan kazanılır.

KÜLTÜR: Toplum için üç belirgin özelliği bulunan bir semboller veya anlamlar sistemidir.

 1. Kuşaktan kuşağa geçmesi, aktarılması
 2. Doğuştan gelmez veya biyolojik niteliğin sonucu değildir.
 3. Bireylerce onların diğer bireylerle etkileşimleri sonucunda öğrenilir.

Sonuç olarak: Toplumu toplum yapan değerler, normlar bütünüdür.

TOPLUMSAL NORM:  Standardize edilmiş davranış biçimleri veya davranışlardaki farklılaşmanın sınırlarını düzenleyen beklentilerdir.

TOPLUMSALLAŞMA: Bireyim toplumsal normlar ve değerleri öğrenme sürecidir.

KOLLEKTİF DAVRANIŞLAR VE ÖZELLİKLERİ:

Kolektif Davranış; Çok sayıda kişi arasında gelişen, nispeten yeni ve çok iyi tanımlanmamış düşünme, hissetme ve eylemde bulunma şekli

 1. Çok sayıda kişinin yada grubun aktif olarak katıldığı ve karşılıklı olarak etkileşimde bulunduğu toplumsal durumlarda ortaya çıkan davranışlar.
 2. Olağan olmayan etkileşim biçimidir.

KOLLEKTİF DAVRANIŞLAR: Kendiliğinden oluşur, hiçbir yapısı yoktur.

TOPLUMSAL(GRUP) DAVRANIŞLAR: Kayda değer bir iç yapı ve amaçlı bir eylem söz konusudur.

KALABALIĞIN ANLAMI,OLUŞUMU VE ÖZELLİKLERİ :

Kalabalık; Kolektif davranışın en iyi bilinen biçimidir. Birbirleri ile ilişkileri sadece geçici ,aynı heyecanı paylaşmaları ile sınırlı olan, ortak bir fikirle hareket eden insanlardan kurulu, nispeten organize olmaksızın(teşkilatsız) fiziksel olarak birbirlerine yakın insanların bir araya toplanmasıdır.

ÖZELLİKLERİ:

 1. Fiziki olarak bir yerde bulunurlar veya oraya yakın olmaları ile oluşur
 2. Örgütlenmemiş, ortak ilgi alanları ile( ortak amaçla karıştırılmamalı) geçici olarak bir araya gelmişlerdir.
 3. Ortak bir amaç ve eylem birliği yoktur. Çünkü birbirlerini tanımazlar
 4. Lider, iş bölümü veya statü yoktur.
 5. Olayların gelişmesi bakımından duyarlı ve hassastırlar. Nispeten denetimsiz yada kendiliğinden olan ,bundan dolayı kayıt altına alınamayan bir etkilenme vardır.
 6. Yasalara ve kurallara oldukça saygılıdırlar. Kontrol altında tutulmaları kolaydır.

KOLLEKTİF(ORTAK) HAREKETLERDEN KAYNAKLANAN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLER:

 • İrade zayıflığı
 • Duygusallık
 • Özenti
 • Telkin
 • Taklit
 • Yayılma
 • Etki altına alma

KALABALIĞIN ÇEŞİTLERİ:

 1. Tesadüfi kalabalık: mağaza müşterileri
 2. Seyirci kalabalık: Spor karşılaşmaları, konser
 3. Duygu-Düşünceyi ifade eden (anlamlı)kalabalık: cenaze töreni, konferans
 4. Eylem yapan(saldırgan) kalabalık

OLAYLARI BAŞLATMA USULLERİ:

 1. Yaygın propaganda yapmak
 2. Konuşma yapmak
 3. Heyecanı artırmak
 4. Eyleme geçiş

EYLEM TAKTİKLERİ:

 1. Dikkati başka yöne çekmek
 2. Dağılıyor gibi gözüküp tekrar toplanma
 3. Bayrak-flamalarla yürüyüş, marş söyleme
 4. Topluluğun önüne zor kullanılmayacak birilerini koymak
 5. Güvenlik personelini kuşatmak

EYLEM BİÇİMLERİ:

 1. Hakaret etmek
 2. Yazılı ve sözlü gereçlerle tahrik
 3. Patlayıcı mad.ve silah kullanmak
 4. Eşya tahribi ve yağma

PROVAKASYON: Kışkırtmanın belli kişilerce organize edilip bir amaca dönük hazırlanmasına denir.

Kalabalıklar: Grup dinamiği ile hareket eden oluşumlardır.

Grup Dinamiği: Grup içinde insanları bir arada tutan, grubu oluşturan enerji, güç olarak kabul edilir.

PROKOVATİF ORTAMDAKİ KİŞİ TİPLERİ:

 1. Provokatörler
 2. Atılganlar
 3. Tesir altında kalanlar
 4. İhtiyatlılar
 5. Destekleyiciler
 6. İzleyiciler

TOPLUMSAL OLAYLARIN HAZIRLIK AŞAMASI:

 1. Provokasyona uygun bir ortam
 2. Ortamı hareketlendirecek çalışmalar
 3. Eylem günü yer, saat ve içeriğinin açıklanması

TOPLUMSAL OLAYLARIN BAŞLANGICINDA İSE:

 1. Yazılı-sözlü propaganda ile olayın ana fikrinin yayılması
 2. Önderlerin kışkırtmaları
 3. Uydurma haberler ile heyecanlanma-bilinçsizleşmenin başlaması
 4. Olayı başlatacak küçük bir hareket

KALABALIK KONTROLÜNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

 1. Tehdidin farkında olmak
 2. Koordineli hazırlık
 3. Toplumun-kalabalığın tedirgin edilmemesi
 4. Tarafsızlık
 5. Gerektiği kadar kuvvet kullanmak

KALABALIKLARIN KONTROLÜNDE GENEL İLKELER:

 1. Diyalog kurmak
 2. İkna edici ve inandırıcı olmak
 3. İnisiyatif kullanmak
 4. Caydırıcılık
 5. Provokasyona gelmeme
 6. Profesyonel olma
 7. Yanıltma taktikleri
 8. Güç gösterme taktikleri

ŞÜPHELİ İLE ALANDA GÖRÜŞME: Şüpheli saldırıya geçmeden önce

 1. Açıkça dikkate almama
 2. Yineleyerek soru sorma
 3. Etrafa bakınma
 4. Aşırı heyecanlı dikkat
 5. Abartılı hareket
 6. Hareketi tamamen kesme
 7. fiziksel sıkıştırma: Tehlike bölgesi-Tepkisel bölge

 ALAN GÖRÜŞME DURUŞU:

 1. L tipi duruş: L nin köşesinde şüpheli, ucunda görüşmeci, tepesinde koruma bulunur.
 2. Hazır duruş( yüklü duruş): Ayaklar dizden hafif bükülü ve gar an müdahale edilecek şekilde beklenilmesidir.

  TEPKİ ZAMAN İLKESİ:

 1. Beklenmeyeni bekleyin
 2. Kontrol kurun
 3. Avantajlı pozisyonu koruyun
 4. Zihinsel-fiziksel uyanıklığı koruyun

GÖRECELİ POZİSYONLAR:

Reaksiyon Boşluğu: İleri-geri-sağa-sola hareket ederek savunma ve saldırı tekniğidir.

.Zihinsel şartlanma

.Fiziksel şartlanma

.Taktiksel beceriler

 • Strateji planlama
 • Savunma taktikleri
 • Tehlike boyutunu kavrama
 • Yerinde-etkili pozisyon alma
 • Tehditle yüz yüze gelmekten sakınma
 • Kuvveti yerinde-uygun kullanma
 • Olayı kontrol altında tutmak

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN YARALANMA VE ÖLME RİSKİNİ ARTIRAN DURUMLAR :

 1. Gereksiz cesaret
 2. yorgunluk
 3. Uygunsuz pozisyon
 4. tehlike sinyallerinin umursamama
 5. ellere dikkat etmeme
 6. Çok erken rahatlama
 7. Kelepçenin uygunsuz kullanılması veya hiç kullanılmaması
 8. olumsuz davranış

COP ÇEŞİTLERİ:

 1. Düz cop
 2. Uzayan cop
 3. T cop
 4. Elektrikli cop

DURUŞ TİPLERİ:

 1. Alanda görüşme duruşu
 2. Hazır duruş
 3. Savunma hazır duruş

TOPLU DÜZENLER:

 1. Hat Düzeni :Yan yana durulur. Yana destekli, Yakın destekli( ÖGG en çok kullandığı),Genel destekli
 • Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak için
 • Bir binayı korumak
 • Topluluk veya kalabalığı geriye itmek, bölgeden çıkarmak
 • İki grubu birbirinde ayırmak veya aralarında engel olmak
 • Her yönden gelebilecek tehditlere karşı tedbir almak

 2.Kama Düzeni: V şeklindedir.

 • Topluluğu, kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak
 • Lider suçluları yakalayıp tahliye etmek
 • Korunan kişi veya aracın geçişini sağlamak
 • Yol koridor açmak

 3.Çember Düzeni:

 • Saldırgan grubun etrafını çevirmek
 • 360 derece koruma sağlamak
 • Korunan kişi veya aracın geçişini sağlamak
32
Oluşturma tarihi

Kalabalık Yönetimi Test

1 / 100

İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir şekilde ölçülebilen hareketlerine ne denir ?

2 / 100

Aşağıdakilerden hangisi grup türlerindendir ?

3 / 100

Aynı fikir ve düşüncelere paylaşma, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan ve örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir ?

4 / 100

Aşağıdakilerden hangisi grup kavramına örnek olarak verilebilir ?

5 / 100

Grup üyelerini bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerinin kaynağı olan birlikte düşünme ve eyleme geçme ruhuna ne denir ?

6 / 100

Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir ?

7 / 100

Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı içerisinde duygu, düşünce ve davranışları ile bireylerin toplumdan etkilenmeleri ve davranışlarındaki değişikliklere ne denir ?

8 / 100

Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir ?

9 / 100

Çalışan iş makinelerine bakan insanların eylemine uygun kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir ?

10 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın genel niteliklerinden değildir ?

11 / 100

Pazar yerindeki kalabalık çeşitleri aşağıdakilerden hangisini kapsar ?

12 / 100

Aşağıda belirtilenlerden hangisi organize aktif kalabalıktır ?

13 / 100

“İnsanlar bir şeyi ifade etmek için toplanmışlardır. Belli duyguların açığa çıkartmaya yönelik davranışlardır. Parti, dans grupları vb.” ifadesi hangi tür kalabalık çeşididir ?

14 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların özelliklerinden biri değildir ?

15 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kalabalık türlerindendir ?

16 / 100

Polisiye bir özellik taşıyan, toplumsal olaylarda yer alan, toplantılardaki, gösteri yürüyüşlerindeki, mitinglerdeki ve grevlerdeki kalabalıklara ne ad verilir ?

17 / 100

Aşağıdakilerden hangisi organize pasif kalabalıklardandır?

18 / 100

Aşağıdakilerden hangisi seyirci kalabalıkları ile ilgili özelliklerden sayılmaz ?

19 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın özelliklerinden değildir?

20 / 100

Ortak kolaylıkları paylaşmaya çalışan kalabalıklara “Rastgele kalabalıklar” adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu grupta yer almaz ?

21 / 100

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayların hazırlık safhasına etki eden faktörlerden birisi değildir ?

22 / 100

Aşağıdakilerden hangisi liderlerin grubu etkileme ve yönlendirme yöntemlerinden biridir ?

23 / 100

Kanuna aykırı bir şekilde toplanan ve eylem yapan topluluk ne tür bir topluluktur ?

24 / 100

Yasadışı toplumsal olayların hepsi aniden ortaya çıkmış olaylar değildir. Belli bir geçmişi ve hazırlık dönemi vardır. Hazırlık safhasında rol alanlar da vardır. Aşağıdakilerden hangisi hazırlık aşamasında rol alır ?

25 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yasadışı topluluğun özelliklerindendir ?

26 / 100

Aşağıdakilerden hangisi olayların hazırlık devresinde yapılan faaliyetlerdendir ?

27 / 100

Belli bir konuyu başkalarına aktarıp benimsetmeye ve onların ilgisini kazanmaya ne ad verilir ?

28 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatma usullerindendir ?

29 / 100

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayları başlatma usulleri arasında sayılamaz ?

30 / 100

Bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme, hareket etmek için tahrik etmeye ve kışkırtmaya ne denir ?

31 / 100

“Dağılıyor görünüp tekrar toplanma” aşağıdaki hususlardan hangisini kapsar ?

32 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatmada kullanılan usullerden değildir ?

33 / 100

Aşağıdakilerden hangisi toplulukların olayları başlatma usullerinden biri değildir ?

34 / 100

Bir toplumsal olayda toplu harekete katılmayan ancak, toplu hareketlere karşı sempati duyan ve çığırtkanlık yapan kişi tiplerine ne ad verilir ?

35 / 100

“Çok aşırı heyecan durumunda korkuyla beraber ortaya çıkan ve insanların düşünmeden ani hareket ederek bulundukları durumdan bir an önce kurtulmaya çalıştıkları davranış şekline ….denir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

36 / 100

“Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar ?

37 / 100

Aşağıdakilerden hangisi topluluk içerisindeki kişi tiplerindendir ?

38 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylardaki eylem biçimlerindendir ?

39 / 100

Kanunsuz bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde önderliği kimler yapar ?

40 / 100

Toplumsal olayda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir ?

41 / 100

Açık alanlardaki toplantı ve gösteri yürüyüşleri günün hangi zaman aralıkları arasında yapılabilir ?

42 / 100

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmeleri gereken genel prensiplerinden birisi değildir ?

43 / 100

Kalabalığın denetimini sağlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz ?

44 / 100

Güvenlik görevlisinin soğukkanlılığını kaybetmeden, duygularının esiri olmadan ve ortamdaki gerilimden etkilenmeden hareket etmesi onun hangi özelliğidir ?

45 / 100

Aşağıdaki yerlerden hangisinde toplantı yapmak kanunlarca serbest bırakılmıştır ?

46 / 100

Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden değildir ?

47 / 100

Topluluk veya kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir ?

48 / 100

Hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı düzenler arasında yer almaz ?

49 / 100

Bir grubu ikiye bölüp dağıtmak amacıyla kullanılan düzen hangisidir ?

50 / 100

Aşağıdakilerden hangisi çember düzeninin kullanıldığı yerlerden değildir ?

51 / 100

Aşağıda belirtilen hangi durumda hat düzeninin uygulanması uygun değildir ?

52 / 100

Büyük grupları küçük gruplara bölmek ve yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri, kışkırtıcı ve suçluları yakalamak, topluluk içerisinden yolu açmak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir ?

53 / 100

Bir grubu herhangi bir yöne sağa yada sola sevk etmek için hangi düzen kullanılır ?

54 / 100

Aşağıdakilerden hangisi OC gazının etkileri arasında yer almaz ?

55 / 100

Aşağıdakilerden hangisi CS Göz yaşartıcı kimyasal maddesinin etkilerinden değildir ?

56 / 100

Halk içinde “Biber gazı” olarak bilinen ve gerekli şartlar oluştuğunda toplumsal olaylar esnasında kalabalığı dağıtmak amacıyla kullanılan kimyasal gazlar insan vücudunda aşağıdakilerden hangisine yol açmaz ?

57 / 100

Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı kimyasal maddelerin kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir ?

58 / 100

Göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından olmayan aşağıdakilerden hangisidir ?

59 / 100

Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların fizyolojik etkilerindendir ?

60 / 100

Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı, kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan sisteme ne denir ?

61 / 100

Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişiye yapılacak ilkyardım şekillerinden hangisi yanlıştır?

62 / 100

Havada küçük zerreler halinde kalan ve buharlaşan katı yada sıvı haldeki göz yaşartıcı maddelere ne ad verilir?

63 / 100

Copun özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

64 / 100

Yasa dışı topluluk olaylarında, cop aşağıda belirtilen hangi durumda kullanılmamalıdır ?

65 / 100

“Cop şahısların ………… vurulmamalıdır ve yaralamaktan ziyade şahısları………… hale getirmek için kullanılmalıdır.” Cümlesindeki boşluklara en uygun ifadeler aşağıdakilerden hangisidir ?

66 / 100

Aşağıdakilerden hangisi copun özelliklerinden değildir ?

67 / 100

Aşağıdakilerden hangisi copun tanımına uymaz ?

68 / 100

“…………… genellikle karşıt görüşlü topluluğun veya göstericilerin arasına karışarak, onları taşkınlığa ve suç sayılan eylemlere iten, böylelikle kendi tarafının veya örgütünün misilleme yapmasını haklı gösterecek ortam hazırlayan kişidir”

69 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kolektif davranışın ön koşulları arasında yer almaz ?

70 / 100

Gişe önünde bekleyen kalabalık ne tür bir kalabalıktır ?

71 / 100

Spor seyircileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

72 / 100

Kalabalık topluluklarda gerektiğinde kullanılacak olan kimyasal maddelerde olması lazım gelen özellikler hangi maddede belirtilmiştir ?

73 / 100

Kimyasal silahlara karşı korunma yöntemleri ile yanlış ifade hangisidir ?

74 / 100

Yasal olmayan toplumsal olayları başlatan ve yürüten toplulukların hedeflerine ulaşabilmek amacıyla güvenlik güçlerine karşı kullandıkları tekniğe ne denir ?

75 / 100

Topluluk içinde yapılan işlerin ve söylenen sözlerin kısa sürede grubu etki altına almasını ifade eden psikolojik duruma ne denir ?

76 / 100

“Kitle psikolojisini bilmek”  güvenlik personeline aşağıdakilerden hangisini kazandırır ?

77 / 100

“Tahrik olmuş kalabalıklar zekaca en aşağı durumdadır” Sözü kitle psikolojisinin özelliklerinden hangisini tanımlamaktadır ?

78 / 100

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda olayları kızıştırmak, panik yaratmak isteyen toplulukların başvurduğu eylem biçimleri arasında yer alır ?

79 / 100

İrade zayıflığı, duygusallık, özenti ve taklit gibi davranışlar aşağıdaki hangi kavram içerisinde yer almaktadır ?

80 / 100

“Kalabalık” kavramını ve özelliklerini bilmek güvenlik personeline ne kazandırır ?

81 / 100

“Grup” kavramını ve özelliklerini bilmek güvenlik personeline ne kazandırır ?

82 / 100

Kitle psikolojisini bilen güvenlik personeli ………… cümlenin devamına aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır ?

83 / 100

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda göz yaşartıcı gaz kullanmak gerektiğinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır ?

84 / 100

Üniversite kampüsü içerisindeki izinsiz stant açmış bir grup için özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisinin öncelikli yapılması doğru olmaz ?

85 / 100

Bir kampüste düzenlenecek toplantı, gösteri yürüyüşü veya etkinlik öncesinde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılacak hazırlıklardan olarak aşağıdakilerden hangisi değildir ?

86 / 100

Bir eylem/etkinlikte aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir ?

87 / 100

Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir ?

88 / 100

Toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılacağı yer ve güzergah, aşağıdakilerden hangisidir ?

89 / 100

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa göre kapalı yerlerdeki toplantılar ne zamana kadar devam edilebilir?

90 / 100

Aşağıdakilerden hangisi ikincil (Temel olmayan) toplumsal bir gruba örnek olabilir ?

91 / 100

Stadyumda maç esnasında fanatik bir taraftarın hakeme ; futbolculara küfür etmesi durumunda ; maçta görevli özel güvenlik görevlisi hangi davranışı yapmalıdır ?

92 / 100

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının esas amacı nedir ?

93 / 100

Kişi, topluluk içinde bulunmasıyla psikolojisi ve davranışları değiştirmektedir. Bu kişinin gruba mensubiyetinden dolayı yeni özellikleri ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerdendir ?

94 / 100

Aşağıdaki hangi hallerde cop kullanılmaz ?

95 / 100

Bir eylemin yasadışı olması için aşağıdakilerden hangisi olması gerekir ?

96 / 100

Vali il sınırları içinde bulunan genel ve özel tüm kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür. İllerde valilere koruma ile ilgili görev veren kanun aşağıdakilerden hangisidir ?

97 / 100

Toplumsal eylemler sebepsiz olarak meydana gelmez. Aşağıdakilerden hangisi bu sebepler arasında sayılabilir?

98 / 100

Şüpheli bir şahsa ideal yaklaşma şekli nasıl olmalıdır ?

99 / 100

Göz yaşartıcı gaza maruz kalan personele aşağıdaki ilkyardım usullerinden hangisi uygulanmaz ?

100 / 100

Bir çatışma sırasında, görevli memurun zanlıyı etkisiz duruma getirdiğinde nelere dikkat edilmelidir ?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 59%

0%